Řetenická 133
Teplice - Újezdeček
415 01
 

IČ: 260 32 252
DIČ:
CZ 260 32 252

Infolinka:
Marcela Paulusová
+420 474745031


  

 
 
Provoz železniční vlečky vagónování

Základní údaje pro provozování nakládky či vykládky vagonů na železniční vlečce
provozního areálu Teplice, Řetenická 133

Vstupní faktory ovlivňující výslednou cenu za provoz vlečky:

hrubé náklady na jednu jízdu ( Kč ) :
jedna jízda (do areálu/ z areálu) 260,00
každý vagon (do 24 hod.)  5,00
manipulace při jedné jízdě 
(odstavení, zajištění, agenda)
600,00 - 900,00

Orientační měsíční cena (Kč) za používání vlečky:

 

1 vagon/měsíc (1x měs.)

10 vagonů/měsíc
(4x měs.)

100 vagonů/ měs.
( 20x měs.)

měsíční náklady 5 000,00 11 650,00 38 450,00
nákl.na 1 vagon 5 000,00 1 165,00 384,50

Ve výsledné ceně je zahrnuta údržba vlečky, provozní poplatek a obsluha vlečky (výsledná cena
kromě nakládky či vykládky).

Penále (Kč):

Penále účtované při nedodržení vykládky či nakládky - nad 24 hodin :
za každý vagon a hodinu 109,00

Uvedené ceny nezahrnují DPH dle platných předpisů.

 

<<< zpět <<<